Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1199000535 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
80 €
1199000535 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
80 €
uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb Príspevok obce na prevádzkovanie Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
6 €
241 20 01 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
KRHZ-BB-VO-452-072/2020 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.03 €
uzatvorená v zmysle ust. § 659 oz Výpožička koncového zariadenia ESO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SR-Štatistický úrad SR
0 €
uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Odchyt túlavých psov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
20 €
2020/128/1442 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ministerstvo financií SR
3764 €
20/29/010/49 Výkon aktivačnej činnosti Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
OcÚ 188/2020 Právne služby Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Advokátska kancelária doc. JUDr. Jozef Tekeli
100 €
20/29/012/38 Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
č. 25/004/20 zo dňa 26.08.2020 Poskytnutie úveru - Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu spojená s využitím obnoviteľných zdrojov energie Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
97574.24 €
Dodatok č. 4 k č. 94 16 01 Zmluva o poskytnutí služby- Zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
164 20 01 Vykonávanie zberu, prepravy a zhodnotenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: PROXIMA s.r.o.
3000 €
zo dňa 06.03.2020 Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0 €
Podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Predaj nehnuteľnosti-pozemku Odb.: Jozef Chlebničan s manželkou
Dod.: Obec Kotmanová
215 €
19/29/2019 Výkon MOS pre obec Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
1-699620060774 Mobilný hlas bez viazanosti Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0 €
1-679275180423 Balík služieb- volania pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
1 2 3 4

Úradné hodiny

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár