•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 44)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
051096 Odplata a platobné podmienky pri dodávke stravných lístkov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Up- Slovensko
0 €
OU- 2022/05 Vypracovanie Programu rozvoja obce Kotmanová Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Obec Tomášovce
0 €
032022 Vykonávanie MOS organizovaných obcou Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Dominik Oláh
0 €
Dohoda č. 022022 Vykonávanie MOS organizovaných obcou Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Eduard Oláh
0 €
02/2022 Prenájom sály KD Odb.: Preventer s.r.o.
Dod.: Obec Kotmanová
0 €
01/2022 Poskytovanie aktualizácií- upgrade, update, služby systémovej podpory..... Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Topset
78 €
241 20 01 Navýšenie cien za poskytované služby o valorizáciu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
22 21 01 Zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie vyseparovaných zložiek KO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
21/29/012/43 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti - MOS Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
21/29/010/50 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti- osoby v hmotnej núdzi Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
6827160413 PZP- prívesný vozík Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
20 €
10/2021 prenájom plochy za účelom umiestnenia reklamnej tabule Odb.: Brantner Gemer s.r.o.
Dod.: Obec Kotmanová
200 €
9930113137 Poskytovanie verejných služieb- pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0 €
9930113188 Telefónne zariadenie na pevnú linku Gigaset A280 Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.90 €
uzatvorená v zmysle ust. § 659 oz Dodatok č. 1 k zmluve -Výpožička koncového zariadenia ESO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SR-Štatistický úrad SR
0 €
1199000658 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
120 €
1199000535 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
80 €
1199000535 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
80 €
uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb Príspevok obce na prevádzkovanie Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
6 €
241 20 01 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár