•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 56)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
RA-SNCA/20196983 Zriadenie elektronickej pečate Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
241 20 01- DODATOK č. 3 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
26102022 Rekonštrukcia autobusových zastávok Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: COSTRUO s.r.o.
20 388 €
22/29/010/13 Dohoda, §10 PvHN Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Kotmanová
0 €
22/29/012/10 Dohoda, § 12 PVHN- MOS Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Kotmanová
0 €
26/2022 Prenájom plochy na reklamné účely na akcii 11.ročník stretnutia Heligónkarov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
150 €
ZLP-VT-2021-0762 Prevod vlastníctva výpočtovej techniky Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: DEUS
0 €
OcÚ 132/2022 Audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy a účtovnou závierkou Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: A.K.I. Audit s.r.o.
720 €
VP/22/07259/001 Licencia- použitie hudobných diel na akcii Dni obce Kotmanová- 11. ročník stretnutia Heligónkarov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SOZA
0 €
OcÚ 123/2022 Prenájom reklamnej plochy Odb.: Komunálna poisťovňa
Dod.: Obec Kotmanová
50 €
241 20 01- Dodatok č. 2 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚ 102/2022 Dohoda o cene za vyjadrenie k PD Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest
36 €
051096 Odplata a platobné podmienky pri dodávke stravných lístkov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Up- Slovensko
0 €
OU- 2022/05 Vypracovanie Programu rozvoja obce Kotmanová Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Obec Tomášovce
0 €
032022 Vykonávanie MOS organizovaných obcou Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Dominik Oláh
0 €
Dohoda č. 022022 Vykonávanie MOS organizovaných obcou Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Eduard Oláh
0 €
02/2022 Prenájom sály KD Odb.: Preventer s.r.o.
Dod.: Obec Kotmanová
0 €
01/2022 Poskytovanie aktualizácií- upgrade, update, služby systémovej podpory..... Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Topset
78 €
241 20 01 Navýšenie cien za poskytované služby o valorizáciu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
22 21 01 Zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie vyseparovaných zložiek KO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár