•  

Symboly obce

ERB, VLAJKA A PEČAŤ OBCE KOTMANOVÁ

Symboly obce
Symboly obce
Symboly obce
Symboly obce Kotmanová sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou k-7/95.  Ich charakteristika je nasledovná:

V červenom štíte skrížené strieborné radlice - lemeš a čerieslo, ovenčené dvomi zlatými štylizovanými ratolesťami.

Pečať obce:

Odtlačok pečatidla sa zachoval na úradnom hlásení zo dňa 6. januára 1850, v ktorom richtár obce potvrdzuje prevzatie, verejné prečítanie pred obyvateľmi obce a dôsledné uloženie - Obecného ríšsského zákonníka - z odtlačku sa dozvedáme, že znak obce bol nasledovný: skrížený lemeš a čerieslo, ktoré obopínajú dve štylizované na spodnej časti skrížené ratolesti s kruhopisom: SIG.KOTMAN.LEHO /sign.: Nógrad Megyei Levéltár Sálgotarján IV. 152  Megyefonoki iratok 480/1850./

Dr. Jozef Drenko v monografii obce Kotmanová uvádza údaj z  - Nógrad megye koységi pecsétek, in. Súrgony, Budapešť 1863 nasledovne - V pečati je znázornený pluh s radlicou s nápisom - KOTMAN-Lehota 1830.

Menšia pečať má nápis - SIG.Kotman-Leho. V našom prípade ide pravdepodobne o odtlačok tejto pečate, ktorej priemer je 2,5 cm.

Znak obce dokazuje zdravé sebavedomie sedliackej poľnohospodárskej práce.

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár