•  

Kultúra

OBECNÁ KNIŽNICA.

Nachádza sa v centre obce pri obecnom úrade. Snahou obecnej knižnice je prilákať čím väčší počet stálych čitateľov.

Počet zväzkov: cez 3000 ks. Počet evidovaných čitateľov: 60
Otváracie  hodiny:

Kontakt: 047 43 971 09

KULTÚRNY DOM.

Obec má vlastný kultúrny dom, ktorý bol postavený v roku 1974. V jednej z jeho časti sa nachádza aj obecný úrad. Celá budova aj so sociálnymi zariadeniami bola zrekonštruovaná v roku 2008 a 2009.

/viac fotogaléria/

617. ROKOV OBCE KOTMANOVÁ

Oslavy obce Kotmanová 2010.

Tento rok sa podarilo na oslavy obce zorganizovať prehliadku heligonkárov, spojenú s vystúpením folklórnych súborov HRIŇOVČAN a IPEĽ.

Na naše milé prekvapenie sa v obci zišlo až 22 heligonkárov , z čoho sme mali samozrejme veľkú radosť.

Program ukončila ako tradične ľudová hudba pána Jána Karlíka z Kotmanovej, ktorá bavila zúčastnených do skorých ranných hodín.

Touto cestou by sme chceli srdečne poďakovať všetkým účinkujúcim, moderátorom podujatia, sponzorom podujatia, občanom obce ako aj všetkým, ktorí pred veľkou diváckou kulisou pripravili tento nádherný program.

Dovidenia o rok priatelia!

/foto z podujatia vo fotogalérii/

616 ROKOV OBCE KOTMANOVÁ.

Kotmanovská hostina 2009.

Tento rok sa o kultúrny program postarala mladá speváčka z Lučenca - Dianka Demecsová s tanečníčkami a tiež ľudová hudba pána Karlíka z Kotmanovej.

Touto cestou by som sa chcel ako starosta obce osobitne poďakovať účinkujúcim za skvelé vystúpenia.

Podujatie bolo finančne podporené predsedom Bankobystrického samosprávneho kraja.

/foto z podujatia vo fotogalérii/

KOTMANOVSKÁ HOSTINA 2008.

Tak ako každý rok aj v roku 2008 sa konali spomienkové oslavy  obce Kotmanová  /Kotmanovská hostina/. Pri príležitosti osláv sa konal už šiesty ročník tenisového turnaja o pohár starostu obce. Výsledky tenisového turnaja v časti šport a fotogaléria.O kultúrny program sa postarala  ľudová hudba pána Jána Karlíka z Kotmanovej. Na záver osláv vystúpila v kultúrnom dome ľudová hudba Ďatelinka z Detvy so svojimi sólistami.

/viac foto vo fotogalérii/

Dovidenia o rok priatelia !

Karlíkovci a Ďatelinka z Detvy

Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra

STAVANIE  MÁJA  2011 - kultúrny dom

Tohto roku sa postarala o tradičné stavanie mája v našej obci kultúrna a športová komisia pri obecnom zastupiteľstve. Stavanie mája sa uskutočnilo pri peknom počasí a zúčastnilo sa ho množstvo občanov z obce aj okolia. Je potreba poďakovať všetkým, ktorí  pripravili toto podujatie a hlavne kuchárovi a sponzorom podujatia.

/ foto - fotogaléria /

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA 2010

Tak ako každý rok tak aj tento rok sa už tradične v obci uskutočňuje stavanie mája pred kultúrnym domom. O kultúrny program sa postarala ľudová hudba pána Jána Karlíka z Kotmanovej.

/viac fotogaléria/

MÁJOVÁ VATRA 2009

Pri príležitosti 64. výročia  ukončenia druhej svetovej vojny bola na počesť tohoto výročia, v našej obci zapálená symbolická vatra.

/viac vo fotogalérii/

DEŇ MATIEK 2009 - KULTÚRNY DOM.

Pri príležitosti dňa matiek, vystúpili v kultúrnom dome so skvelým programom, žiaci zo základnej školy v Lovinobani, začo im aj celému učiteľskému zboru,  touto cestou patrí naše poďakovanie.

/viac vo fotogalérii/

MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VARENÍ GUĽÁŠU - HALIČ - AUGUST 2009.

Dňa 15.08.2009 sa v obci Halič konali prvé oficiálne majstrovstvá okresu Lučenec vo varení guľášu, ktorých sa zúčastnilo aj naše družstvo v zložení:

Ján Maďar, Ján Demanko, ing. Pavel Paučo.

Chlapci vďaka za prezentáciu našej obce!

/viac fotogaléria/

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár