•  

Finančná a rozpočtová oblasť

Návrh rozpočtu

Schválený rozpočet

Rozpočtové opatrenie

1 2

Skutočnosť plnenia rozpočtu

Záverečný účet

Výročná správa

Stanovisko HK k finančnej a rozpočtovej oblasti

1 2

Správy audítora

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár