•  

Významné osobnosti

PhDr. PAVOL URBANČOK  - narodený 10.05.1941 v Kotmanovej.

V roku 2016 životné jubileum - srdečne blahoželáme!

 • - ženatý - manželka - MUDr. Ida Urbančoková
 • - otec 2 dcér

Vzdelanie:

 • * 1947 - 1952 ZŠ Kotmanová
 • * 1952 - 1955 OSŠ Lovinobaňa
 • * 1955 - 1959 SPŠ stavebných hmôt Hodonín
 • * 1974 - 1977 Stredná knihovnícka škola Banská Bystrica
 • * 1977 - 1982 FF KU Praha
 • * 1984 - PhDr.

Zamestnania:

 • 1959 - 1970 SMZ Lovinobaňa - smenový majster
 • 1971 - 1974 Stredoslovenské sklárne Poltár - vedúci kmenárne
 • od 1974 - Novohradská knižnica Lučenec

Príspevky do časopisov:

 • Knižnice a informácie
 • Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
 • Novohradské noviny a iné

Pracovné cesty v zahraničí:

 • 1993 - Holandsko - Leewarden
 • 1994 - Holandsko - Haag, Leiden


 Celý svoj profesijný život zasvätil knižnici, knihám a čitateľom. V roku 1974 nastúpil ako mladý riaditeľ do vtedajšej Okresnej knižnice v Lučenci a popri náročnej riadiacej práci vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe vedecké informácie a knihovníctvo. Za 35 rokov pôsobenia na poste manažéra dnešnej regionálnej Novohradskej knižnice prešla inštitúcia výraznými zmenami, vďaka ktorým sa stala významnou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v centre Novohradu. Presťahovaním sa do historickej budovy bývalej Štátnej banky československej v roku 1975 získala knižnica atraktívne priestory. Poslednou rekonštrukciou prešlo oddelenie náučnej literatúry za významnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2006.

Pod jeho vedením sa knižnica dostala do povedomia širokej verejnosti celého
regiónu aj organizovaním atraktívnych kultúrno-výchovných podujatí, ako napríklad celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe „Literárny Lučenec“, celoslovenský seminár „Len čítať z pier nestačí“ organizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou či súťaž „Exlibris Hlohovec“ vo výtvarnom stvárnení knižnej značky.

Významná je cezhraničná spolupráca Novohradskej knižnice v Lučenci so Župnou knižnicou Bálinta Balassiho v Salgótarjáne. Počas jeho pôsobenia sa skvalitnila a uľahčila dostupnosť informácií verejnosti zabezpečením bezplatného prístupu k internetu. Metodickým pôsobením podstatnou mierou prispieva k zvýšeniu odbornej úrovne 81 obecných knižníc v okresoch Lučenec a Poltár. V rámci automatizácie knižničných služieb zrealizovali v kooperácii s ďalšími regionálnymi knižnicami v pôsobnosti BBSK významný projekt – súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK. Novohradská knižnica v Lučenci získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšiu webovú stránku TOP WEBLIB 2007 v kategórii verejné a školské knižnice.

Vyznamenania a ocenenia:

1985

 • Pamätná medaila za rozvoj socialistickej kultúry - KNV Banská Bystrica

2001

 • Pamätný list za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo
 • Krajský úrad Banská Bystrica
 • Ďakovný list MK SR za celoživotné pôsobenie v knižničnej praxi vo funkcii riaditeľa NK v Lučenci

2002

 • Ďakovný list slovenských knihovníkov za dlhoročný aktívny prínos

2006

 • Pamätný list za osobitný prínos a rozvoj slovenských knižníc

2009

 • Cena - Kvet kultúry - za celoživotný prínos pre rozvoj knihovníctva v BBSK
 • Cena primátora mesta Lučenec - za významné a dlhoročné pôsobenie v knihovníctve a v miestnom odbore Matice slovenskej - za kultúrny rozvoj mesta Lučenec 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár