•  

Turistika

CHODNÍKY.

Značkované turistické trasy: 

A. Červená značka -  diaľková trasa, ktorá začína v obci Drahová pri Kokave nad Rimavicou a prechádzka celou oblasťou Látky cez Drahovú (1 118 m) - prameň Ipľa - sedlo Prašivá- Býkovo (1 111 m) - Táňovo - (929 m) -  Prieraz (nad vodnou nádržou Málinec) -  Hrnčiarky -  Kotmanová -  Dobroč - Mýtna - Divín a odtiaľ popri hrade cez Bukovský vŕšok lesom až na sedlo Žiar (pri obci Tuhár). Odtiaľ je možno pokračovať po modrej značke smerom Sedem chotárov (602 m), alebo cez obec Tuhár do Políchna a na Bralce, odkiaľ je možný návrat po zelenej značke popri medvedej jaskyni chránený prírodný útvar do obce Tuhár a cez sedlo Žiar až k vodnej nádrži Ružiná, prípadne od vrcholu Bralec (817 m) na Budinskú skalu a chatu pod Javorom.

B. Modrá značka -  stredne dlhá trasa, ktorá začína v obci Podkriváň (železničná stanica) a pokračuje vedľa vrcholu Javor (821 m) hrebeňom Divínskych lazov do Divína. Odtiaľ popri vodnej nádrži Ružiná s možnosťou odbočiť na hrádzi na žltú značku smer Sedem chotárov (602 m) alebo pokračovať do obce Lovinobaňa s možosťou odbočiť na zelenú značku na vrchol Strieborná, či po modrej značke cez horský hrebeň Hrbáky osadaHorné Fafáky (s možnosťou odbočiť po zeleni na vrch Strieborná), možno pokračovať po modrej cez malú obec Hrnčiarky a odtiaľ striedavým horským terénom do obce Málinec.

C. Žltá značka -  začína v obci Divín (park) a pokračuje vedľa kostola smer Budiná (horská obec 636 m- pamätník SNP nad obcou- skalný útvar Kamenné vráta (miestny názov) -  bývalá chata pod Javorom (750 m) možnosť výstupu na vrchol Javor po modrej značke alebo pokračovať smer Divín - Píla po modrej značke po odbočke žltej do obce Píla (železničná stanica). Poznámka Tromi turistickými značenými cestami prechádzajúcimi obcou Divín je možné navštíviť celé blízke  okolie so svojimi prírodnými a historickými zaujímavosťami a na turistických rázcestiach odbočiť aj do odľahlejších oblastí nášho kraja.

D. Zelená značka - okolo vodnej nádrže Ružiná-Lovinobaňa /železničná zastávka/ - po modrej a žltej značke asfaltovou cestou, po 100m vpravo do lesa, lesnou cestou a okrajom lesa na hrádzu vodnej nádrže Ružiná. Tam žltá odbočuje po hrádzi vľavo k reštaurácii Kotva v Ružinej a modrá pokračuje po ceste medzi vodnou nádržou a lesom, vedľa chát, campingu, rekreačných zariadení a hotela do obce Divín, kde je križovatka modrej a červenej značky. Ďalej po červenej doprava na železničnú stanicu Mýtna, kde trasu ukončíme. Červená značka pokračuje do hornatých častí Bykova.

KOTMANOVSKÉ VODOPÁDY.

Kotmanová, obec ležiaca v prekrásnom lone prírody, utiahnutá v doline Vrbinského potoka na rozhraní Veporských po ľavej strane a Stolických vrchov po pravej strane(v smere proti prúdu), skrýva mnoho neznámych prírodných krás. Či sú to už rôzne horské bystriny, bralá, kamenné steny, pomerne vysoké kopce, ale hlavne vodopády a kaskády, ktoré sa nachádzajú skoro v každej dolinke, na ktoré je Kotmanová a jej Veporská časť tak bohatá. Hlavne v jarnom období, keď voda z topiaceho sa snehu plní korytá každého prítoku Vrbinského potoka sa vytvárajú vďaka veľkému výškovému rozdielu a kamennému podkladu väčšie, či menšie vodopády. V lete by ste mnohé márne hľadali, ale predsa sú dvoje také, ktoré sa oplatí navštíviť aj v suchšom období. O tých prvých už zmienka na webe bola. Sú známejšie, lebo sú blízko obce a prístup k nim jednoduchší. No sú i menšie čo do veľkosti, ale aj množstva vody, nakoľko je to len prítok hlavného toku potoka  ( i keď najväčší). V hornej časti hlavného toku medzi Pohanským hradom a Dlhou úbočou v časti zvanej domácimi ,,pod Kotlíkom,, sa nachádzajú druhé, väčšie no i menej prístupné vodopády. Nakoľko sú dosť ďaleko od obce poznajú ich len ,,Kotmanovčania". Keď návštevník bude pozorne sledovať okolie, celkom určite tu natrafí aj na stopy medveďa a pri dosť veľkej dávke šťastia i na stopy rysa alebo vlka. Pred niekoľkými rokmi obec Kotmanová v spolupráci s KST organizovala akciu ,,PRECHOD KOTMANOVSKÝMI VODOPÁDMI,, ale po zimnej kalamite v nasledujúcom roku od akcie ustúpila, nakoľko sa terén stal neschodným. Do budúcna sa uvažuje o opätovnom obnovení akcie.
GPS: Vodopády Kotlík- 48°30´29.67" S a 19°35´32.71" V
Kozí chrbát -48°30´05.36" S a 19°34´49.80" V
/J. Kuric/

/ viac - fotogaléria/

TÚRY.

Zoznam turistických podujatí: 

1. Novoročný výstup na Javor (821 m) - 1. Január

2. Zimný výstup na Striebornú (719 m) - Február -  /viac fotogaléria/

3. Otvorenie jarnej turistickej sezóny - Marec

4. Prechod Kotmanovskými vodopádmi - Apríl

5. Celookresný Májový pochod vďaky - Máj

6. Celoslovenský letný zraz turistov - Júl

7. Národný výstup na Kriváň - August

8. Divínska 40-ka (20,30,40 km) - vrcholná akcia - September

9. Prechod Cerovou vrchovinou - Október

10. Karlovský výstup na Bralec - November

11. Luciový pochod s nočným výstupom na vrchol Javor (821 m) - december

CYKLISTICKÉ TRASY A TURISTICKÉ TRASY V OBCI  KOTMANOVÁ A V REGIÓNE JAVOR.

HRADY A ZÁMKY V OKOLÍ OBCE KOTMANOVÁ.

Divínsky hrad.

Stručný popis:
Zrúcanina priamo nad obcou Divín, v Revúckej vrchovine, v blízkosti rekreačnej oblasti Ružiná, 16 km na SZ od Lučenca, cca 7 km od obce Kotmanová.
Fiľakovský hrad.
Stručný popis:
Čiastočne zrekonštruovaná zrúcanina hradu na nízkom, strmom hradnom brale priamo v meste Fiľakovo, nachádza sa od obce Kotmanová cca 30 km.
Zvolenský zámok.
Stručný popis:
Hrad postavený v druhej polovici 14. storočia (1370-82), v 16., 17. a 18. storočí prestavaný. Národná kultúrna pamiatka.
Od obce Kotmanová vzdialený cca 45 km.
Hrad Šomoška.
Stručný popis:
Hrad Šomoška, vybudovaný z netradičných šesťbokých čadičových stĺpov je unikátom medzi slovenskými hradmi. Leží na maďarskej hranici pri obci Somoskó.
Od obce Kotmanová vzdialený cca 35 km.
KAŠTIELE V OKOLÍ.

Divínsky kaštieľ.
Stručný popis:
Renesančný kaštieľ na úpätí hradného vrchu. Nachádza sa priamo v centre obce - výrazná dominanta obce.
Od obce Kotmanová vzdialený cca 7 km.
Kaštieľ Fiľakovo.
Stručný popis.
Pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia priamo v meste Fiľakovo.
Od obce Kotmanová vzdialený cca 30 km.

VODNÉ NÁDRŽE A KÚPALISKÁ.

Vodná nádrž Ružiná -  sa nachádza len niekoľko kilometrov od Lučenca a patrí pod obec Ružiná a Divín. Areál je upravený, najmä trávnatá a piesočná pláž  s rozlohou približne 6 kilometrov. Ubytovať sa môžete v hoteloch, chatách, penziónoch, v bunkách alebo stanoch, prípadne v  ubytovacích zariadeniach v areáli Ružiná a Divín. Okrem vodných bicyklov a iných tradičných letných športov sa môžete vybrať napríklad na ryby či huby v blízkych obciach. Zaujímavá môže byť aj vychádzka na hrad Divín alebo do Zichyho kaštieľa.

Areál je vzdialený od obce Kotmanová cca 7 km.

Vodná nádrž Mýtna.

Nachádza sa asi 7 km od obce Kotmanová. Je navštevovaná hlavne rybármi. V blízkosti nádrže sa nachádza  reštaurácia, kde sa môžete občerstviť.

Vodné dielo Málinec.

 Dielo slúži ako zásobareň pitnej vody. V okolí je prekrásna príroda. V blízkosti pramení rieka IPEĽ. Málinská priehrada je ideálna na pešiu turistiku z obce Kotmanová.

LETNÉ KÚPALISKO POLTÁR

Vzdialené od obce Kotmanová cca 30 km.

 MÚZEÁ V BLÍZKOSTI OBCE KOTMANOVÁ.

Novohradské múzeum a galéria
Lučenec, okres Lučenec

Podpolianske múzeum - Detva
Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa orientuje na dokumentáciu ľudovej kultúry etnograficky výraznej oblasti Podpoľania.


Pamätná izba Boženy Slančíkovej-Timravy v Ábelovej
V obci žila a tvorila spisovateľka Božena Slančíková Timrava . V budove bývalej materskej školy , v ktorej učila je zariadené literárne múzeum.

Mestské múzeum Fiľakovo
Fiľakovo, okres Lučenec

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Mesto na strednom Slovensku vo Zvolenskej kotline, na sútoku Slatiny a Hrona, pod severnými výbežkami Javoria. Osídlenie územia siaha až do staršej doby kamennej. Mesto sa ako samosprávna jednotka konštituovala neskôr než hrad; vzniká až za modernizačného úsilia Arpádovca Belu IV. v polovici 13. storočia. Prvá zachovaná mestská výsadná listina je datovaná dňom 28. decembra 1243, hoci je možné, že mesto bolo založené spolu s Krupinou už v roku 1238

UBYTOVANIE, STRAVOVANIE, PENZIÓNY, CHATY V OKOLÍ OBCE KOTMANOVÁ.

Penzión -  Stará krčma.

Horský penzión STARÁ KRČMA -zrekonštruovaná laznícka krčma z roku 1878 v nadmorskej výške 920 m n. morom. Pohodlné ubytovanie, chutná kuchyňa, odľahlé miesto - krásny výhľad, bez atrakcií, pokoj a oddych, cykloturistika, vrchárske putovanie, krásna zima.

Trasa - cyklotrasa: Kotmanová - Hrnčiarky - Stará krčma.

Z obce Kotmanová cca 10 km.

Salaš Budiná.

Dá sa tu pochutnať na haluškách, baraňom guláši, jahňacom perkelte a iných špecialitách. Asi 200m od salaša k oddychu slúži penzión, v zrekonštruovanom pravom lazníckom dome. Od novembra do apríla zatvorené.

Horský hotel Poľana.

Oblasť Poľany je vhodnou turistickou oblasťou pre individuálnu a rodinnú rekreáciu v zimnom i letnom období.

Horský hotel - ROYAL - Látky Prašivá.
HOTEL ROYAL

Hotel Royal leží v nádhernom prostredí Veporských Vrchov, v nadmorskej výške 950m. Nachádza sa v okrese  Detva na trase medzi Hriňovou a Kokavou nad Rimavicou.

LYŽIARSKÉ CENTRÁ V BLÍZKOSTI OBCE KOTMANOVÁ.

Hriňová - Košútka.
Od obce Kotmanová cca 25 km.

Látky - Kočanda.
Od obce Kotmanová cca 35 km.

Látky - Prašivá.
Od obce Kotmanová cca 35 km.

Poľana.
Od obce Kotmanová cca 30 km.

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár