•  

Kontakty

Toto webové sídlo www.kotmanova.sk spravuje Obec Kotmanová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kotmanová 

Adresa:
Obecný úrad Kotmanová 
Kotmanová 122
985 53 Mýtna

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 289
Rozloha: 1 679 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1393

Všeobecné informácie: obec@kotmanova.sk
Podateľňa:  obec@kotmanova.sk
Starosta: Mgr. Mária Oravcová, e-mail: obec@kotmanova.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@kotmanova.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 439 71 09; 0905 270 590

E-mail: obec@kotmanova.sk

Kompetencie:
Obec Kotmanová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kotmanová je zriadený na Mestskom úrade v Lučenci.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár