Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  

Obecný úrad

ADRESA ÚRADU:

OBEC KOTMANOVÁ
Kotmanová 122
98553 Mýtna

TEL/FAX: 047 43 971 09, 0905 270 590
email: obec@kotmanova.sk
web: www.kotmanova.sk

Pracovníčka obecného úradu: Belicová Iveta

Zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 1/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: Mgr. Mária Oravcová

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne vecí obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnej agendy.
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií.
c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v právnom konaní.
d. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

    Úradné hodiny

    Video o obci

    Fotogaléria

    Kalendár