Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  

Aktuality

Oznam pre rodičov a žiakov

 04.02.2021

OZNAM

Vážení rodičia !

Riaditeľka Základnej školy v Lovinobani oznamuje nasledovné informácie ohľadom nástupu žiakov 1. stupňa do školy od 8.2.2021.   Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Deti materskej školy, žiaci 1. stupňa základnej školy a žiaci špeciálnych tried základnej školy sa môžu od 8. februára 2021 vzdelávať prezenčne čiže v škole, ak budú splnené nasledovné podmienky:

1. jeden rodič alebo  zákonný zástupca dieťaťa, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti sa musí zúčastniť antigénového testovania alebo podľa vlastného uváženia PCR testovania a čestným prehlásením vyjadriť, že mal negatívny test na COVID -19  v deň nástupu žiaka do školy. Čestné prehlásenie budú kontrolovať triedne učiteľky pred vstupom žiakov do priestorov školy.

2. Testovanie musí prebehnúť pred nástupom dieťaťa do materskej školy či žiaka do základnej školy.  Čiže testovanie sa musí uskutočniť do 8.2.2021, ak má byť prevádzka otvorená od 8.2.2021.

3. Test je povinný absolvovať aj zamestnanec školy. Riaditeľka školy bude vyžadovať čestné prehlásenie o negatívnom teste na COVID -19 resp. potvrdenie o prekonaní choroby COVID -19.

4. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní.

Žiaci 1. stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

Organizačné podmienky testovania zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov Materskej školy a Základnej školy v Lovinobani.

Miesto testovania: Základná škola Lovinobaňa – hlavná budova – priestory tzv. žiackej kuchynky. Vstup do priestorov testovania bude od budovy 1. stupňa zo Sadovej ulice.

Deň a čas testovania: 7. februára 2021 (nedeľa)  v čase od 12,00- 18,00 hod.

Možnosť prihlásenia: aj elektronicky cez službu Bookio na web stránke Obce Lovinobaňa, tí, ktorí nemajú možnosť sa prihlásiť elektronicky, prídu bez registrácie.

Testovania sa môžu zúčastniť aj študenti 4. ročníka stredných škôl. Je zabezpečených 300 testov, takže v prípade potreby sa môžu zúčastniť aj 2 rodičia žiaka.   

Každý si prinesie so sebou občiansky preukaz. Počas testovania žiadame dodržiavať hygienicko-epidemiologické predpisy.   

  1 2 3

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
  Utorok:      7.00hod - 15.00hod
  Streda:      7.00hod - 17.00hod
  Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
  Piatok:       7.00hod - 13.00hod
  OBED:       12.00hod - 12.30hod

  Video o obci

  Fotogaléria

  Kalendár