Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  

Aktuality

Uznesenie vlády SR z 12.10.2020 - COVID 19 Zákaz zhromažďovania sa nad 6 osôb

 13.10.2020

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo dňa 13. októbra 2020 pod č. 284/2020 Z.z.  zverejnené UZNESENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. októbra 2020, k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

         Úplné znenie Uznesenia Vlády SR :

Vláda

A. zakazuje

A.1. s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne

členom vlády

B.3. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase

priebežne.

Vykonajú: členovia vlády

Na vedomie: prezidentka SR, predseda Národnej rady SR


  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
  Utorok:      7.00hod - 15.00hod
  Streda:      7.00hod - 17.00hod
  Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
  Piatok:       7.00hod - 13.00hod
  OBED:       12.00hod - 12.30hod

  Video o obci

  Fotogaléria

  Kalendár