•  

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Školenie Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: RVC Rimavská Sobota
90.00 €
Jedálne kupóny - stravné lístky Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
424.93 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.17 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
70.00 €
Práce montážnou plošinou - oprava VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Podnik služieb a výroby s.r.o.
31.97 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Webhosting Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: WebSupport
7.20 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
224.36 €
Poistka - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
93.75 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.08 €
Členské na rok 2017 Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
58.60 €
Tlač plagátov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Novohradské osvetové stredisko
11.40 €
Renovácia tonerov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: David Kašina - DK-Ren
64.00 €
Prenosný telefón - pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
4.90 €
Práce montážnou plošinou - oprava VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Látka Vladislav
146.70 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30.00 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.17 €
Deratizácia Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG
85.00 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.26 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
546.47 €
Reklamné predmety a ceny Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: JOZEF ŠMRHOLA - OLYMP
591.59 €
Oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SERVIS Elektrospotrebičov - Krška Ján
317.30 €
RTVS koncesionárske poplatky Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: RTVS s.r.o.
13.92 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
27.00 €
Poistka - združené poistenie majetku Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
53.11 €
Poistka - združené poistenie majetku Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
84.88 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.72 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Tlačená kniha - postupy účtovania pre RO, PO, štátne fondy, obce a VUC Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
22.70 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
330.06 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.66 €
Materiálové náklady na propagačné materiály - plagáty a pozvánky Dni obce Kotmanová Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Novohradské osvetové stredisko
20.10 €
Poistka - zodpovednosť miest a obcí Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Komunálna poisťovňa
18.42 €
Nafukovacie balóny a hélium Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Jurekspo s.r.o.
82.30 €
Maľovanie na tvár Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Eva Mužíková - MUN
80.00 €
Členské na rok 2017 Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Regionálne združenie JAVOR
58.80 €
Jedálne kupóny - stravné lístky Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
529.38 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
27.00 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.49 €
Poskytované služby BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ing. Milan Hric
40.00 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
297.51 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.20 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
57.00 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Reklamné predmety a vecné ceny Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: JOZEF ŠMRHOLA - OLYMP
307.48 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.86 €
Poskytované služby BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ing. Milan Hric
40.00 €
Za činnosť spoločného stavebného úradu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Spoločný stavebný úrad
116.42 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
387.66 €
Odborné revízie plynových a tlakových zariadení Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Štefan Kondač - Plaucha
180.86 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.92 €
RTVS koncesionárske poplatky Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: RTVS s.r.o.
13.92 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
176.00 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: WBX s.r.o.
186.40 €
Modernizácia miestneho rozhlasu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SERVIS Elektrospotrebičov - Krška Ján
937.60 €
Práce montážnou plošinou - oprava VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Podnik služieb a výroby s.r.o.
24.60 €
Poskytované služby BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ing. Milan Hric
40.00 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
31.27 €
Za prevedenú kontrolu hasiacich prístrojov a opravu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: NOVHAS - Miroslav Jackuliak
36.00 €
Školenie Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: RVC Rimavská Sobota
16.00 €
Mesačný poplatok Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: WBX s.r.o.
888.00 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
370.30 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.56 €
Za výkon činnosti verejného obstarávania Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: OVING s.r.o.
200.00 €
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky ele.zariadenia, bleskozvodov, výpočtovej a kancel. techniky Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Bc. Krajňák Kamil
478.06 €
Odstránenie revíz. závad - výmena hlavného rozvádzača Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Združenie Bilka-Svet
486.00 €
Reklamné video o obci Kotmanová Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Tv LocAll HD s.r.o.
224.00 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
Poskytované služby BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ing. Milan Hric
40.00 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.33 €
Renovácia tonerov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: David Kašina - DK-Ren
64.00 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Strava na voľby VUC 2017 Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Milan Ďurák
72.10 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
552.55 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.78 €
Práce montážnou plošinou - oprava VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Podnik služieb a výroby s.r.o.
39.40 €
My Novohradské noviny Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Petit Press a.s.
35.00 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Za odber elektrickej energie - škôlka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
44.00 €
KEO s.r.o. - ročná licencia KEO WIN Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: KEO s.r.o.
177.02 €
Členské na rok 2018 Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: ZDRUŽENIE MIES A OBCÍ SLOVENSKA
49.67 €
Za odber zemného plynu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
343.00 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Poskytované služby BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ing. Milan Hric
40.00 €
Šunkovo syrové misy - klub starostov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: AMP Centrum s.r.o. - Marek Palúch
125.88 €
Stavebné práce Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: COSTRUO s.r.o.
23001.17 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
222.30 €
Práce montážnou plošinou - oprava VO Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Podnik služieb a výroby s.r.o.
26.60 €
Za výkon technického dozora na stavbe "Rekonštrukcia strechy OcÚ a KD" Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: OVING s.r.o.
515.00 €
Za výkon činnosti verejného obstarávania Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: OVING s.r.o.
200.00 €
Za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
44.66 €
Spracovanie žiadosti o NFP - PRV 7.4 Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Space Studio Design s.r.o.
450.00 €
Mesačný poplatok - služby mobilný telefón Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.20 €
Práce montážnou plošinou - montáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Podnik služieb a výroby s.r.o.
142.50 €
Autobusový transfer Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: SAD Lučenec
20.58 €
Poskytované služby BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Ing. Milan Hric
40.00 €
Za odber elektrickej energie - OcÚ, KD, VO - nedoplatok Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
4.30 €
Za odber elektrickej energie - zvonica - nedoplatok Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
7.40 €
Za odber elektrickej energie - škôlka - preplatok Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
216.22 €
Za odber elektrickej energie - klub mladých - preplatok Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
21.69 €
Za odber elektrickej energie - VO - preplatok Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
96.41 €
Mesačný poplatok - služby pevná linka Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.36 €
Odvoz a uskladnenie odpadu Odb.: Obec Kotmanová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
228.01 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár