•  

Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec - Výzva Vtáčia chrípka

 10.12.2021

VÝSKYT VTÁČEJ CHRÍPKY H5N1

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC

VÝZÝVA OBČANOV – CHOVATEĽOV DOMÁCEJ HYDINY

Na základe potvrdeného výskytu nákazy vírusu vtáčej chrípky H5N1 u 1 kusa uhynutej labute veľkej nájdenej na ploche vodná nádrž Ružiná, Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vyzýva chovateľov domácej hydiny, aby zabezpečili zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

 • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
 • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi,
 •    voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov    povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 • oznamovať na RVPS akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

 • pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
 • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Postup pri náleze uhynutého chráneného živočícha, teda aj voľne žijúceho vtáka, je upravený v § 35 ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V súlade s § 65a, ods. 2, písm. c) tohto zákona Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky prijíma oznámenia o nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených chránených živočíchoch podľa § 35 ods. 6, určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu;

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky („ŠOP SR“) zabezpečuje nepretržitú odbornú pomoc ako aj vykonáva svoju činnosť na základe pohotovosti.

Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112 alebo príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (nemusia sa volať obidve čísla, na čísle 112 by mali poskytnúť telefónne číslo na pohotovostný mobil ŠOP SR).

  1 2 3 4 5 6

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
  Utorok:      7.00hod - 15.00hod
  Streda:      7.00hod - 17.00hod
  Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
  Piatok:       7.00hod - 13.00hod
  OBED:       12.00hod - 12.30hod

  Video o obci

  Fotogaléria

  Kalendár